Aanpak

Vooronderzoek

DNKSTF begint haar onderzoek normaliter met inventarisatie van bestaande documenten, gegevens en voorbeeldprojecten. Om deze informatie te ordenen, analyseren en aan te vullen, hebben we een reeks tools en methodieken ontwikkeld, zoals de Cartotool. 

De Cartotool is een online tool die data visualiseert in kaarten. De kracht van de Cartotool is het combineren van verschillende kaartenbronnen in een project. Van demografische gegevens tot criminaliteitscijfers, alles wordt samengesteld. Hiermee kunnen we gebiedsanalyses maken, een wijk of vastgoed monitoren, buurtrapporten opstellen, prognoses maken en nog veel meer! 

Daarnaast heeft DNKSTF een unieke methode ontwikkeld om inwoners te laten meepraten of meedenken over hun stad of wijk: de Fietzerria. Met onze mobiele pizza-oven organiseren we DNKSTF pizzafeesten op straat. Zo creëren we een positieve sfeer waarin het leuk is om elkaar te ontmoeten en waarin mensen gemakkelijker informatie delen. Informatie in ruil voor pizza. De Fietzerria wordt gebruikt in onze participatietrajecten, maar is ook te huur voor eigen initiatieven.

Denktank

Na het vooronderzoek organiseren wij creatieve brainstormsessies. Met een breed netwerk van specialisten uit verschillende branches, van denkers tot doeners, organiseren wij tailormade sessies (nu ook online!). DNKSTF stimuleert omdenken en andere inzichten. Alles om gezamenlijk de creatieve sprong te maken. 

Aan het eind van zo’n sessie gaan de deelnemers gegarandeerd met een voldaan gevoel naar huis, vol inspirerende ideeën. Met de ideeën gaat DNKSTF vervolgens aan de slag. Deze vormen de basis voor de conceptontwikkeling. Denk aan een nieuwe bestemming voor de leegstaande kerk op de hoek, of een parkeergarage die voor verschillende activiteiten wordt gebruikt.

Doen

DNKSTF bedenkt en ontwikkelt niet alleen concepten en strategieën; wij voeren ze ook graag uit. Wij zijn ervan overtuigd dat degenen die een concept bedenken, de aangewezen personen zijn om dat ook uit te bouwen en te beheren. Dat is de reden dat wij in 2013 partnerbedrijf Motus BV hebben opgericht, een beheermaatschappij die inmiddels een aantal locaties (gebouwen en gebied) beheert aan de hand van de ontwikkelde concepten.

Motus BV, met acht mensen in vaste dienst, werkt samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Den Haag Werkt (voorheen Haeghe Groep).