Verwerken en analyseren van informatie

Om goed onderzoek te doen, heb je de juiste gegevens nodig. Gegevens analyseren, vergelijken en conclusies trekken is ingewikkeld.

DNKSTF heeft een instrument ontwikkeld dat verbanden tussen verschillende gegevens laat zien. Dit instrument, de Cartotool, een GIS-applicatie waarmee je gegevens (data) op geografische kaarten kunt zetten. Door alle relevante informatie op dezelfde kaarten zichtbaar te maken, wordt het onderzoek vergemakkelijkt.

Meten, monitoren, delen en rapporteren zijn de praktische producten die de Cartotool biedt. Nog interessanter is het grote analytische vermogen dat zo’n dataset biedt. Denk aan Chrono-mapping (ontwikkeling in tijd zichtbaar gemaakt), cross-overs tussen verschillende disciplines en de mogelijkheid prognoses voor de toekomst te geven.

Een van de specialiteiten van DNKSTF is subjectieve data combineren met objectieve metingen. Aan de hand van onze stoplichtmethode zijn wij in staat om meningen over een gebied in kaart te brengen en te combineren met bijvoorbeeld verhuisbewegingen.