MOOOF – Centrum voor muziek, sport, dans en beweging.

MOOOF – Muziek, sport, dans en beweging

MOOOF – Centrum voor muziek, sport, dans en beweging. Onderzoek, transformatie en beheer van het voormalig hoofdkwartier van de Luchtmacht, Binckhorstlaan 135, Den Haag.

DNKSTF (In dit geval Aiplus en Morfis, samen met INBO) onderzocht de verkoopbaarheid van het voormalig hoofdkwartier van de luchtmacht, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Tijdens een studie van een jaar onderzochten we diverse ontwikkelmogelijkheden, van transformatie tot nieuwbouw, en rekenden die door op haalbaarheid. Door de crisis en gezien de wensen van het gebied De Binckhorst, bleken de kansen voor een gezonde financiële verkoop gering.

Gedurende de periode december 2012 tot en met april 2013 hebben wij een concept op het gebied van beweging (sport, dans en muziek) uitgewerkt en de haalbaarheid uitvoerig onderzocht. Belangrijk was hierbij dat het een community zou worden die past bij de schaal van het gebouw én aansluit bij de ambities en behoeften van de stad Den Haag.

De haalbaarheidsstudie liet zien dat het potentieel en de bereidheid van een groot aantal geïnterviewden uit de doelgroep voldoende waren om exploitatieberekeningen te gaan uitvoeren en de plattegronden te gaan intekenen.

Het totale complex beslaat ongeveer 44.000 m2. Wij richtten ons op het eerste gebouwdeel (zo’n 24.000 m2, waarvan 16.000 m2 verhuurbaar). Hiervan is momenteel ruim 12.000 m2 verhuurd aan circa tweehonderd ondernemers op het gebied van sport, dans, muziek, paramedische- en ondersteunende diensten.

De community MOOOF bestaat uit diverse dansscholen, sportscholen en personal trainers, een grote afdeling met muziekproducers en klassieke musici in speciaal daarvoor gemaakte geluidsarme studio’s. Zelfs het operagezelschap Opera2day is aanwezig in MOOOF.

De ondersteunende diensten worden vertegenwoordigd door een restaurant en allerlei bedrijven die het concept sterker maken. De paramedische afdeling, die geldt als verbindend element tussen de drie hoofddisciplines, huisvest fysiotherapeuten, medische massagepraktijken, prestatiepsychologen, een neuropsycholoog en andere specialisten op het gebied van sport, dans en muziek.

Er zijn twee theaters, één voor amateurtoneelgezelschappen en één voor muziekconcerten, en er is restaurant Loïc. Er is zelfs een kapper, Kapnâh, en er zijn diverse bedrijven die muziekinstrumenten bouwen en repareren.

Daarnaast worden er allerlei evenementen gefaciliteerd en georganiseerd.

Het gebouw is 24 uur per dag open, 364 dagen per jaar.