Oude centrum, Den Haag – breed buurtonderzoek

Prettig – onprettig kaart

DNKSTF heeft in opdracht van de Gemeente Den Haag en het Buurtoverleg Het Oude Centrum een interdisciplinair verkenningsonderzoek gedaan voor de creatie van de buurtvisie Oude Centrum Den Haag. Hierbij hebben we de Cartotool gebruikt, een instrument om aan de hand van kaarten diverse aspecten in buurten inzichtelijk te maken.

Voor het maken van deze kaarten is onwijs veel data nodig en gaat een heel traject aan vooraf. Data verzamelen over de buurt (via de gemeente, desk-research, databases) en interviews met 7 stakeholders. Uit deze data kwamen belangrijke aspecten uit de buurt naar voren, welke verwerkt zijn in een enquête. Dé manier voor DNKSTF om enquêtes af te nemen is met behulp van de Fietzerria: informatie ruilen voor pizza! 330 Enquêtes zijn afgenomen in 3 geselecteerde wijken, met als resultaat genoeg informatie voor de Cartotool. De informatie is verwerkt, dataset is opgesteld en de kaarten zijn gemaakt: Positieve en negatieve locaties in het Oude Centrum Den Haag volgens de bewoners. Samen met de andere objectieve informatie heeft deze dataset als basis gediend voor het opstellen van de buurtvisie voor deze wijk.

Deze opdracht is uitgewerkt samen met partners Morfis Architecture en Urbanism en Cyber-Adviseurs