Zoetermeer – breed buurtonderzoek in samenwerking met Cyber Adviseurs.

Breed buurtonderzoek

DNKSTF heeft samen met Cyber Adviseurs een breed buurtonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de openbare ruimte van buurten en winkelgebieden in Zoetermeer. Met behulp van de Fietzzeria hebben wij de mening van bewoners verzameld, en die gecombineerd met bestaande gegevens en metingen over de openbare ruimte. Het doel was om te controleren of het beleid, samen met het objectieve beeld van de stad, correspondeert met de beleving van de bewoners.

2018